Rádi bychom informovali naše obchodní partnery a zákazníky, že s účinností od 1.10.2022 dochází ke změně adresy sídla naší společnosti BS Systems s.r.o.

Dosavadní adresa byla Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň. Od výše uvedeného data nás ovšem najdete na nové adrese:

Okrouhlé Hradiště 3, 349 52 Konstantinovy Lázně

Ostatní údaje společnosti (název, IČ, DIČ, bankovní spojení…) zůstávají beze změny. Společně s adresou se mění také telefonní číslo do firmy.

Od nynějška volejte na: +420 773 704 222.

Změna adresy společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s novou adresou. Doručování zboží musí být taktéž na novou adresu.

Tímto si Vás dovolujeme požádat, abyste všechny písemnosti od 1.10.2022 zasílali na výše uvedenou adresu v Konstantinových Lázní. Tam také srdečně přivítáme všechny naše zákazníky v naší nové budově a showroom.

Lenka Šimandlová
jednatelka společnosti

Napište nám


    Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky